Валидиране

HomeВалидиране

ПГИМ гр. Пазарджик

Адрес

гр. Пазарджик , бул. „Христо Ботев“ 115а

Контакти

Email:info-1301139@edu.mon.bg
Тел: 034 480286

Форма за контакт

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ – ПАЗАРДЖИК

Какво е валидирането?

Валидирането е процес, при който лица, които притежават знания и умения да изпълняват
дадена професия или част от нея, но нямат документ, който да докаже това, могат да получат такъв
документ, на основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1, чл.165,166,167,168 от ЗПУО, във връзка с
Наредба №2 от 13.11.2014 година за условията и реда за валидиране на професионални знания,
умения и компетентности и чл.19, ал.4 от ЗПОО.
В ПГИМ – Пазарджик през учебната 2016/2017 година можете да валидирате по следните
професии и специалности:

1. Валидирате по следните професии и специалности
Професия: Икономист-информатик ІІІ степен
Специалност: „Икономическа информатика“ ІІІ степен
Професия: Финансист ІІІ степен
Специалност: „Банково дело“ ІІІ степен
Професия: Оперативен счетоводител ІІІ степен
Специалност: „Оперативно счетоводство“ ІІІ степен
Професия: Офис-мениджър ІІІ степен
Специалност: „Бизнес администрация“ ІІІ степен
Професия: Икономист ІІІ степен
Специалност: „Икономика и мениджмънт“ ІІІ степен
2. Какви са възможните ползи за лицата-бенефициенти

Запазвате работата си, която сте се притеснявали да не загубите, защото нямате нужния документ.
– Започвате работа/преназначен сте на базата на документа, който показва, че имате знания и
умения по дадената професия

3. Какви са стъпките накратко?

1. Кандидатът се свързва с начален консултант – виж Контакти, и попълва няколко документа.
2. Кандидатът се среща с консултант същинско консултиране и получава информация какви
документи трябва да донесе, за да докаже своите знания и умения. Обяснява му се какви изпити
трябва да издържи, какви материали да ползва за подготовка за изпитите и др.
3. При необходимост кандидатът се явява на входящ тест – т.нар. теоретико-практическо изпитване, с което му се признават подкомпетенциите от ДОС, които не си били признати на база представените от него доказателствени документи. Кандидатът задължително трябва да премине успешно това изпитване, за да получи право да се яви на финалните изпити по теория и практика на професията/частта от професията.
4. Кандидатът се явява на квалификационни изпити по теория и практика на професията/частта от
професията, която е заявил – виж националните изпитни програми тук.
5. Кандидатът получава официален документ, доказващ неговите знания и умения.

×
Select Primary Color
Select Secondary Color