ПГИМ празнува своята 64 – годишнина.

от | мар. 25, 2022

Бъдете здрави и не се отказвайте от мечтите си. Постигайте ги!
Те са Вашето Аз, те измерват успеха Ви,
те чертаят бъдещето Ви – Вашето и на родината ни!
ПГИМ е модел на съвременно училище вече 64 години. Гимназията гради облика си чрез добрите практики в преподаването, чрез иновативните подходи в обучението и организацията на учебния процес. И всичко това се осъществява от блестящи учители и ученици, посветили се всеотдайно на градивен труд с достойнство и чест. Съществуването на ПГИМ като храм на образованието и ценностите е изживяване на низ от делници и празници, тук са смехът и радостта, напрегнатото дирене и всекидневните ни открития, тук са приятелите ни. Тук израстваме всеки ден – физически, духовно, професионално; овладяваме емоции и даваме сила и вдъхновение на таланта, амбицията и въображението на учениците ни.

Честит празник на всички!

Актуално

×
Select Primary Color
Select Secondary Color