Зрелостници от ПГИМ в търсене на себе си в другия.

от | фев. 22, 2021

Днес в ПГИМ – Пазарджик се проведе добра практика по литература на тема: „Преоткриването на Аза в другия“. Под професионалното ръководство на своя учител – г-жа Нина Димова – зрелостниците от 12.Б клас показаха, че изпълняват интересни проекти, пълноценно си сътрудничат при работа в екип и постигат целите си чрез използване на успешни комуникативни стратегии.
Изследвайки света на две лирически творби от българската класика – „Ще бъдеш в бяло“ на Яворов и „Прощално“ на Вапцаров – гимназистите научиха, че в живота съществуват различни прагове, но че човекът е призван да ги преодолява. А търсенето на своето Аз в другия е важно предизвикателство.
Урокът бе част от инициативите по повод празника на ПГИМ.

Актуално

×
Select Primary Color
Select Secondary Color