Достойни евродепутати от Иновативна професионална гимназия по икономика и мениджмънт гр.Пазарджик

от | юни 29, 2023

„Мениджър за един ден“ е една от най-значимите инициативи в България, която дава начало на кариерна реализация на ученици и студенти в рамките само на един ден да се запознаят с реалната работна среда на проспериращи организации и фирми, да присъстват при вземането на управленски решения свързани с различни области на живота. Целта на инициативата е да даде възможност на младите хора за придобиване на ценни умения за бъдещия им професионален път, а на компаниите и организациите домакини възможност да покажат своята отговорност към развитието на потенциала на младите хора на България

Актуално

×
Select Primary Color
Select Secondary Color