СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ ГРАД ПАЗАРДЖИК

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024Г.

×
Select Primary Color
Select Secondary Color