Позитивна мултикултурна образователна среда – среда за активно социално приобщаване“

от | фев. 18, 2024

Пиерета Цоклинова от X В клас бе класирана на първо място в конкурса за есе  на тема „Стремежът ни към справедливост“, част от инициативата на Окръжен съд Пазарджик- „Дни на отворени врати в съдебната власт”. Тя получи грамота и парична награда от 100 лева. Александра Димитрова от XI A клас бе класирана на трето място, а Даниел Деков от XI A клас бе отличен с поощрителна награда. Всички 16 участници  получиха благодарствени грамоти. Според регламента на конкурса всяко дете трябваше да демонстрира познания за съдебната власт, да има своя теза, съответстваща на формулираната тема, да демонстрира оригиналност и творчески подход, да изрази лична позиция и да подбере аргументи за защита на своята теза. Награждаването се проведе в Деня на българската конституция – 16 април. Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет сайта на Окръжен съд Пазарджик.

Актуално

×
Select Primary Color
Select Secondary Color