Педагогически състав

НачалоПедагогически състав

Методическо
обединение по Български език и
литература:

Димитър Величков

ПРЕДСЕДАТЕЛ – Старши учител

Нина Димова

Старши учител

Емилия Ганчева

Старши учител

Донка Куртакова

Старши учител

Таня Лазарова

Старши учител

Методическо
обединение по Чуждоезиково
обучение:

Гинка Пецова

ПРЕДСЕДАТЕЛ – Старши учител

Мариола Зяпкова

Старши учител

Любомир Величков

Старши учител

Николина Василева

Старши учител

Ренета Мерджанова

Старши учител

Татяна Куртакова

Старши учител

Севдалина Барбова

Старши учител

Ангелина Христоскова

Старши учител

Слава Андонова

Старши учител

Ребека Димитрова

Старши учител

Стоянка Найденова

Старши учител

Светлана Топалова

Старши учител

Методическо
обединение по Математика и
информационни технологии:

Албена Гълъбинова

ПРЕДСЕДАТЕЛ – Старши учител

Румяна Ангелова

Старши учител

Милена Гълъбинова

Старши учител

Величка Найденова

Старши учител

Йордан Чалъков

Старши учител

Светла Тричкова

Старши учител

Методическо
обединение по Природни науки:

Станислава Джамбова

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Петя Килова

Старши учител

Милена Младенова

Старши учител

Спас Спасов

Старши учител

Методическо
обединение по Гражданско образование:

Даримир Генев

ПРЕДСЕДАТЕЛ – Старши учител

Ана Павлова

Учител

Боряна Георгиева

Старши учител

Радослав Цикалов

Старши учител

Васил Котев

Учител

Йорданка Енчева

Старши учител

Методическо
обединение по Физическо възпитание и спорт:

Никола Мадин

ПРЕДСЕДАТЕЛ – Старши учител

Людмил Шевченко

Старши учител

Каприел Ширинян

Учител

Стефан Захариев

Старши учител

Методическо
обединение по Икономическа информатика:

Димитър Найденов

ПРЕДСЕДАТЕЛ – Старши учител

Ирина Христоскова

Старши учител

Надя Груева

Учител

Анета Зашева

Старши учител

Марияна Георгиева

Старши учител

Методическо
обединение по Икономика:

Александра Телбизова

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Мира Михайлова

Старши учител

Минка Трендафилова

Старши учител

Антония Станкова

Старши учител

Величка Маркова

Старши учител

Владимир Шиников

Старши учител

Александър Китин

Старши учител

Петранка
Щерева-Боянова

Старши учител

Николина Лискова

Старши учител

Методическо
обединение по Счетоводство:

Саша Филипова

ПРЕДСЕДАТЕЛ – Старши учител

Таня Благова

Учител

Мария Даскалова

Старши учител

Марияна Куманова

Учител

Методическо
обединение на Класните ръководители:

Милена Гълъбинова

ПРЕДСЕДАТЕЛ – Старши учител

×
Select Primary Color
Select Secondary Color