Визия

Професионална гимназия по икономика и мениджмънт  е организация, която е център за духовно, интелектуално, морално, социално, емоционално и физическо развитие на учениците. Средата на училището, ресурсите, неговата култура и класните стаи са фокусирани върху академичните постижения, възможните предизвикателства за учене и други дейности. За всичко това се грижи висококвалифициран и отговорен ръководен екип, педагогически и непедагогически персонал.

Изграждането  на индивидуалността на всеки ученик и утвърждаването на общоприетите ценности се дължи на грижите, стабилната и безопасна среда, създадена в Професионална гимназия по икономика и мениджмънт.

Качествената подготовка има решаваща роля във високата степен на реализация, удовлетвореност от живота, увереност и стремеж към развитие.