Ръководство

  • Директор – Таня Костадинова Благова

 

  • ЗДУД – Марияна Куманова

 

  • ЗДУД – Сашо Георгиев Йорданов

 

  • ПДАСД – Вътко Сълов Червенков