Педагогически специалисти

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ – ПАЗАРДЖИК
СПИСЪК НА УЧИТЕЛИТЕ – 2022/2023 год.

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА:

1       Димитър Величков

2       Нина Димова

3       Емилия Ганчева

4       Донка Куртакова

5       Таня Лазарова

6       Татяна Куртакова

7       Любомир Величков

8       Мариола Зяпкова

9       Николина Василева

10     Ренета Мерджанова

11     Гинка Пецова

12     Ангелина Христоскова

13     Слава Андонова

14     Севдалина Барбова-Спасова

15     Светлана Топалова

16     Стоянка Найденова

17     Татяна Куртакова

18     Светла Тричкова

19     Величка Найденова

20     Албена Гълъбинова

21     Милена Гълъбинова

22     Румяна Ангелова

23     Йордан Чалъков

24     Милена Младенова

25     Томка Крайнина

26     Станислава Джамбова

27     Васил Котев

28     Ана Павлова

29     Радослав Цикалов

30     Йорданка Енчева

31     Боряна Георгиева

32     Даримир Генев

33     Каприел Ширинян

34     Стефан Захариев

35     Никола Мадин

36     Людмил Шевченко

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА:

1       Саша Филипова

2       Таня Благова

3       Мария Даскалова

4       Марияна Куманова

5       Здравка Мулетарова

6       Петранка Щерева-Боянова

7       Надя Груева

8       Величка Маркова

9       Николина Лискова

10     Александър Китин

11     Мира Михайлова

12     Минка Трендафилова

13     Антония Станкова

14     Владимир Шиников

15     Марияна Георгиева

16     Димитър Найденов

17     Татяна Търкаланова

18     Ирина Христоскова

19     Анета Зашева

20     Верка Коларова