Мисия

Основното предназначение на Професионална гимназия по икономика и мениджмънт е да подпомага формирането и развитието на личността на учениците в интелектуалната, емоционалната, нравствено-социалната и физическата сфери.

То предлага обучение, възпитание и социализация на ученици от осми до дванадесети клас с възможности за интеграция и грижи за деца със специални образователни потребности в една творческа и комфортна среда.

Образователните знания, умения и навици, които предлага училището, дават възможност на учениците да удовлетворят своите потребности и да се реализират в желаните от тях сфери след завършване на основното и средното си образование.

Приоритет на училището са качеството на образованието, издигането му до авторитетно и преуспяващо учебно заведение, осигуряващо предпочитана, безопасна и естетически издържана среда.

Училището е отворено към промяна с премерен риск, загриженост и отговорност към своите цели.

За възпитанието, обучението и социализацията на учениците се грижи и отговаря педагогически персонал с висока квалификация, стремеж за обучение и самоусъвършенстване