Специалности

ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА
ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ
МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО
СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ