2019/ 2020

ПГИМ – Пазарджик организира ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР където  ще бъдат разяснени  специалностите  и особеностите на обучението в гимназията,  изучаваните предметите , извънкласните програми, изискванията на училището към учениците и графика на приемната процедура. Заповядайте при нас, за да получите отговор на всеки Ваш въпрос.

Място на провеждане –  ПГИМ – първи етаж

Време на провеждане –  от 22  до 24 април 2019 година

Час на провеждане – 11.00 – 14.00 часа

16.00 – 18.00 часа

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ-ПАЗАРДЖИК СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ – УЧЕБНА 2019-1020 Г.

 

СПЕЦИАЛНОСТИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ – УЧЕБНА 2019-2020 Г