2022/ 2023

ВАЖНИ ДАТИ

 

1-ВАЖНИ ДАТИ

 

2-ВАЖНИ ДАТИ

 

3-ВАЖНИ ДАТИ

 

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

 

СПЕЦИАЛОНОСТИ

 

ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ