Учебни планове

МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС

                  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН                                ТИПОВ УЧЕБЕН ПЛАН

 

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

                УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН                                 ТИПОВ УЧЕБЕН ПЛАН

 

ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

                  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН                                ТИПОВ УЧЕБЕН ПЛАН

 

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

                  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН                               ТИПОВ УЧЕБЕН ПЛАН

 

ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА

                  УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН                                 ТИПОВ УЧЕБЕН ПЛАН

 

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

                УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН                                ТИПОВ УЧЕБЕН ПЛАН