Наредба / график за учебната 2019/2020г.

ПГИМ-прием-след-VII-клас-2019г.

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 Г

 

Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование