Съобщения

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

ПГИМ НЯМА СВОБОДНИ СВОБОДНИ МЕСТА ЗА  4-ти ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ !!!
Весело лято!!!
(от ръководството на ПГИМ)

ПГИМ – Пазарджик организира ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР където  ще бъдат разяснени  специалностите  и особеностите на обучението в гимназията,  изучаваните предметите , извънкласните програми, изискванията на училището към учениците и графика на приемната процедура. Заповядайте при нас, за да получите отговор на всеки Ваш въпрос.

Място на провеждане –  ПГИМ – първи етаж

Време на провеждане –  от 22  до 24 април 2019 година

Час на провеждане – 11.00 – 14.00 часа

16.00 – 18.00 часа

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ОТ ВИПУСК 2019 ГОДИНА

 

ПГИМ – ВТОРИ ДОМ ЗА ВАШЕТО ДЕТЕ

 

Уважаеми родители, 

доброто образование и възпитание е знак , че имате надежда за бъдещето и вярвате в ценностите, които им предавате. Когато избирате училище, вие избирате бъдеще за своето дете.

ПГИМ гр. Пазарджик е правилният избор за доброто бъдеще.

За шеста поредна година Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – Пазарджик ще отвори врати за кандидат-гимназистите и техните родители . Всички, които се интересуват от обучението и искат предварително да се ориентират за възможностите за средно образование и професионална реализация могат да посетят

„Ден на отворени врати“ на 27 април 2018 г.
17.00 часа
По време на събитието ще имате възможност да:
• Ще се срещнете с представители на Гимназията, които ще отговорят на запитванията на Ви и ще Ви консултират при избора на специалност;
• Ще научите всичко необходимо за условията за кандидатстване
• Ще бъде представена организацията на учебния процес
• Ще имате възможност да се запознаете с учебни планове и разпределение на учебни предмети
• Ще имате достъп за опознаване на материална база
• Ще можете сами да получите отговори на Вашите въпроси, като:
– Посетете класна стая и и се убедете дали Ви харесва
– Разгледайте центъра за здравословно хранене и се убедете, че грижата за Вашите деца за нас е приоритет
– Посетете компютърен кабинет и разгледайте условията за едно европейско обучение по специалните предмети
– Поинтересувайте се за сигурността на Вашето дете в сградата на ПГИМ.
– Разгледайте уютните кътчета за отдих и релакс на учениците по време на свободен час.

И най-важното, погледнете на ПГИМ като втори дом за Вашето дете.
Ние Ви очакваме!

ПГИМ-62години

  Празник на ПГИМ

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ
(НОВО, ВАЖНО)

На основание &38 от ЗПУО, както и чл.20 от Наредбата за приобщаващо образование, касаещ причини за отсъствие на учениците, Ви уведомяваме:
„(17) Когато поради неспазване на условията по ал. 1, т. 2 и 3 месечната помощ по ал. 1 е прекратена или спряна преди изтичането на срока, за който е отпусната, или нейният размер е намален при условията на ал. 14 или 15, на съответното училище или детска градина се предоставят средства за осъществяване на обща и/или допълнителна подкрепа за личностно развитие при условията и по реда на Закона за предучилищното и училищното образование.
(18) Средствата по ал. 17 се предоставят на съответното училище или детска градина в размер, съответстващ на размера на средствата за помощта, съответно на размера на намалението и се планират по бюджета на Министерството на образованието и науката.“

 

ПОКАНА ЗА ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

 

 ОТЧЕТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ – ПАЗАРАДЖИК

ПОКАНА за заседание на обществен съвет