Финансова информация

ИИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ ГР.ПАЗАРДЖИК КЪМ 30.06.2021Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ ГРАД ПАЗАРДЖИК КЪМ 31.03.2021Г.


БЮДЖЕТ НА ПГИМ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГИМ-гр.ПАЗАРДЖИК КЪМ 31.12.2020г.

ОТЧЕТ ЗА САЛДАТА ПО СМЕТКИТЕ НА ПГИМ КЪМ 31.12.2020Г.

КАСОВ ОТЧЕТ НА ПГ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ-ГР.ПАЗАРДЖИК КЪМ 30.09.2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГИМ-гр.ПАЗАРДЖИК КЪМ 30.09.2020г.

КАСОВ ОТЧЕТ НА ПГ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ-ГР.ПАЗАРДЖИК КЪМ 30.06.2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГИМ-гр.ПАЗАРДЖИК КЪМ 30.06.2020г.

КАСОВ ОТЧЕТ НА ПГ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ-ГР.ПАЗАРДЖИК

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ ГР.ПАЗАРДЖИК КЪМ 31.03.2020Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГИМ-ПАЗАРДЖИК ЗА 2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ-ГР.ПАЗАРДЖИК КЪМ 31.12.2019Г

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ-ГР.ПАЗАРДЖИК КЪМ 31.12.2019Г

Протокол-2 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ-ГР.ПАЗАРДЖИК КЪМ 31.12.2019Г

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ-ГР.ПАЗАРДЖИК КЪМ 30.09.2019Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ-ГР.ПАЗАРДЖИК КЪМ 30.06.2019Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ-ГР.ПАЗАРДЖИК- 30.06.2019Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ-ГР.ПАЗАРДЖИК КЪМ 31.03.2019Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ-ГР.ПАЗАРДЖИК КЪМ 31.03.2019Г.

ПРОТОКОЛ №3-14.01.2019Г. ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КОЛЕКТИВА ПРИ ПГИМ ГР. ПАЗАРДЖИК

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГИМ-ГР.ПАЗАРДЖИК КЪМ 31.12.2018Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГИМ-ГР.ПАЗАРДЖИК КЪМ 31.12.2018Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГИМ-ГР.ПАЗАРДЖИК КЪМ 30.09.2018Г.

ПРОТОКОЛ №2-25.10.2018Г. ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КОЛЕКТИВА ПРИ ПГИМ ГР. ПАЗАРДЖИК

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГИМ-гр. ПАЗАРДЖИК КЪМ 30.06.2018г.

ПРОТОКОЛ №4 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КОЛЕКТИВА ПРИ ПГИМ ГР. ПАЗАРДЖИК

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГИМ гр. ПАЗАРДЖИК КЪМ 31.03.2018г.

ПРОТОКОЛ №3 – 25.04.2018Г. ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КОЛЕКТИВА ПРИ ПГИМ ГР. ПАЗАРДЖИК

 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГИМ гр. ПАЗАРДЖИК КЪМ 31.12.2017г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГИМ гр. ПАЗАРДЖИК КЪМ 31.12.2017г.

ПРОТОКОЛ №2 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КОЛЕКТИВА ПРИ ПГИМ ГР. ПАЗАРДЖИК

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ПГИМ-ГР.ПАЗАРДЖИК КЪМ 30.09.2017 Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГИМ-ГР. ПАЗАРДЖИК КЪМ 30.09.2017 Г.

ПРОТОКОЛ №1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КОЛЕКТИВА ПРИ ПГИМ ГР. ПАЗАРДЖИК

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕМИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГИМ ГР.ПАЗАРДЖИК КЪМ 30.06.2017Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕМИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГИМ ГР.ПАЗАРДЖИК КЪМ 30.06.2017Г.

ПРОТОКОЛ №6 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КОЛЕКТИВА ПРИ ПГИМ ГР. ПАЗАРДЖИК

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГИМ КЪМ 31.03.2017Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЮДЖЕТА НА ПГИМ КЪМ 31.03.2017Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЮДЖЕТА НА ПГИМ КЪМ 31.03.2017Г.

Протокол №4 от Общо събрание на ПГИМ

ПРОТОКОЛ №3 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КОЛЕКТИВА ПРИ ПГИМ ГР.ПАЗАРДЖИК

ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ПГИМ КЪМ 31.12.2016Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГИМ КЪМ 31.12.2016Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ ГРАД ПАЗАРДЖИК КЪМ 31. 06. 2016 г.

Данни за изпълнението на бюджета на ПГИМ-Пазарджик за периода 01.01.2016г,-30.09.2016г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ ГРАД ПАЗАРДЖИК КЪМ 31.06.2016 г.

ПРОТОКОЛ №9/05.07.2016 г. ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КОЛЕКТИВА ПРИ ПГИМ ГР. ПАЗАРДЖИК

Информация (таблица) за изпълнението на делегирания бюджет на ПГИМ-гр.Пазарджик към 30.06.2016г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ ГРАД ПАЗАРДЖИК КЪМ 31.03.2016 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГИМ към 31.03.2016г.(Excel)

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА ПГ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ ГРАД ПАЗАРДЖИК КЪМ  31.12.2015 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГИМ гр.Пазарджик към 31.12.2015г. ( Word)

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГИМ гр.Пазарджик към 31.12.2015г (Excel)

Протокол №4/07.01.2016г. от Общото събрание на колeктива на ПГИМ

 

 Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГИМ към 30.09.2015г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГИМ към 30.09.2015г.

Протокол №2/07.10.2015г. от Общото събрание на колeктива на ПГИМ