Архив на документи

Информация за делегирания бюджет на ПГИМ към 30.06.2015г.

Информация за делегирания бюджет на ПГИМ към 30.06.2015г.

Протокол №3/07.07.2015 г. от общо събрание на колектива при ПГИМ гр.Пазарджик

Информация за делегирания бюджет на ПГИМ към 31.03.2015г.

Информация за делегирания бюджет на ПГИМ към 31.03.2015г.

Протокол №5/15.04.2015 г. от общо събрание на колектива при ПГИМ гр.Пазарджик