Съобщения


ПГИМ
НАБИРА ЗАМЕСТВАЩИ УЧИТЕЛИ – ЗА БАНКА КАДРИ

ПО НП „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС“

ЖЕЛАЕЩИТЕ ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВЯТ СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

  1. Име, презиме, фамилия.
  2. Специалност/професионална квалификация, учителска правоспособност (ДА/НЕ)- актуален статус.
  3. Адрес, телефон (от училищната банка, ако работят в момента).

Тел. за контакт: 034 480278
ЗАС: Веселина Минчева
Иванка Ганчева


СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ В ПГИМ

випуск IX  – ти клас:

– специалност „Оперативно счетоводство“ – 3 броя;

– специалност „Икономика и мениджмънт“ – 2 броя;

випуск XI  – ти клас:

– специалност „Митническа и данъчна администрация“ – 2 броя;

випуск XII  – ти клас:

– специалност „Съдебна администрация“ – 1 брой;

– специалност „Оперативно счетоводство“ – 4 броя;

– специалност „Митническа и данъчна администрация“ – 1 брой;

– специалност „Икономика и мениджмънт“ – 3 броя;

– специалност „Малък и среден бизнес“ – 6 броя;


ДЗИ 2023 г.

 

Дати за провеждане на ДЗИ/ДИППК, както следва:

 

Сесия май-юни:

Български език и литература – 19 май 2023 г., начало 08:30 часа

Втори задължителен държавен зрелостен изпит – ДИППК:

* в частта по теория – 23 май 2023 г., начало 08:00 часа за XIIа, XIIв, XIIг и XIIе класове и от 13:00 часа за XIIб, XIIд и XIIж класове.

* в частта по практика – 26 май 2023 г., начало 08:00 часа за XIIа, XIIв, XIIг и XIIе класове и от 13:00 часа за XIIб, XIIд и XIIж класове.

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май – 31 май 2023 г.

Сесия август-септември:

Български език и литература – 24 август 2023 г., начало 08:30 часа

Втори задължителен държавен зрелостен изпит – 25 август 2023 г., начало 08:30 часа

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 28 август 2023 г. –                  01 септември 2023 г.

 

ЗАПОВЕД №РД09-4063/30.08.2022Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ/ЗДИППК ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 Г.