Съобщения

Уважаеми родители и ученици, от понеделник, 16 март 2020 г., ще стартира онлайн обучение чрез ел. дневник. Всички материали, задачи, тестове ще бъдат качвани по класове всеки ден до 14,00 ч. Моля всички родители да осигурят необходимите условия в къщи за провеждане на обучението. Апелирам учениците да се отнасят отговорно към този вид обучение. Забранявам достъпа на ученици, учители, родители и външни посетители в сградите на училището.

Директор Таня Благова

 

ЗАПОВЕД-ЗАБРАНА

 

ЗАПОВЕД-ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с Писмо № РД 22-259/26.02.2020 г. на Началника на РУО – Пазарджик и Писмо № 9105-81/27.02.2020 год. на министъра на МОН, както и с приложения алгоритъм на поведение при лица, пристигащи от Китай и Италия на ученици и педагогическите специалисти, Ви уводомяваме:

С цел опазване живота и здравето на учениците и с оглед на създалата се ситуация с разпространението на коронавируса е необходимо да се ограничи посещението на ученици и учители, пребивавали в Китай и Италия. С оглед на динамичната обстановка и в другите държави, ще бъде следена актуалната ситуация и ще се вземат компетентни решения за поведение.

от ръководството на ПГИМ

ПРЕПОРЪКА НА МОН

 

АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ

 


 

ПГИМ – ВТОРИ ДОМ ЗА ВАШЕТО ДЕТЕ

 

Уважаеми родители, 

доброто образование и възпитание е знак , че имате надежда за бъдещето и вярвате в ценностите, които им предавате. Когато избирате училище, вие избирате бъдеще за своето дете.

ПГИМ гр. Пазарджик е правилният избор за доброто бъдеще.

За шеста поредна година Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – Пазарджик ще отвори врати за кандидат-гимназистите и техните родители . Всички, които се интересуват от обучението и искат предварително да се ориентират за възможностите за средно образование и професионална реализация могат да посетят

„Ден на отворени врати“ на 27 април 2018 г.
17.00 часа
По време на събитието ще имате възможност да:
• Ще се срещнете с представители на Гимназията, които ще отговорят на запитванията на Ви и ще Ви консултират при избора на специалност;
• Ще научите всичко необходимо за условията за кандидатстване
• Ще бъде представена организацията на учебния процес
• Ще имате възможност да се запознаете с учебни планове и разпределение на учебни предмети
• Ще имате достъп за опознаване на материална база
• Ще можете сами да получите отговори на Вашите въпроси, като:
– Посетете класна стая и и се убедете дали Ви харесва
– Разгледайте центъра за здравословно хранене и се убедете, че грижата за Вашите деца за нас е приоритет
– Посетете компютърен кабинет и разгледайте условията за едно европейско обучение по специалните предмети
– Поинтересувайте се за сигурността на Вашето дете в сградата на ПГИМ.
– Разгледайте уютните кътчета за отдих и релакс на учениците по време на свободен час.

И най-важното, погледнете на ПГИМ като втори дом за Вашето дете.
Ние Ви очакваме!

 


ПГИМ-62години

 

  Празник на ПГИМ

 


 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ
(НОВО, ВАЖНО)

На основание &38 от ЗПУО, както и чл.20 от Наредбата за приобщаващо образование, касаещ причини за отсъствие на учениците, Ви уведомяваме:
„(17) Когато поради неспазване на условията по ал. 1, т. 2 и 3 месечната помощ по ал. 1 е прекратена или спряна преди изтичането на срока, за който е отпусната, или нейният размер е намален при условията на ал. 14 или 15, на съответното училище или детска градина се предоставят средства за осъществяване на обща и/или допълнителна подкрепа за личностно развитие при условията и по реда на Закона за предучилищното и училищното образование.
(18) Средствата по ал. 17 се предоставят на съответното училище или детска градина в размер, съответстващ на размера на средствата за помощта, съответно на размера на намалението и се планират по бюджета на Министерството на образованието и науката.“

 


ПОКАНА ЗА ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

 


 

 ОТЧЕТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ – ПАЗАРАДЖИК

 


ПОКАНА за заседание на обществен съвет