Съобщения

Уважаеми ученици и родители,

очакваме ви на 15.09.2023 г. в 9:00 ч. за тържествено откриване на новата учебна година!

 


 

 

УЧЕБНИЦИ ЗА ВИПУСК ОСМИ КЛАС 2023-2024

 

VIII А КЛАС – специалност „ ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА „

с  класен ръководител ИРИНА ХРИСТОСКОВА

 1. Български език – изд. „Просвета“, Весела Михайлова и колектив
 2. Литература – изд. „Булвест 2000“, Илияна Кръстева и колектив
 3. Математика – изд.“Архимед“, Здравка Паскалева & co
 4. Философия- изд. „Просвета“; София; Евелина Варджийска и колектив
 5. Предприемачество – изд. „Мартилен“, Кирил Тодоров
 6. Бизнес комуникации – издателство „Мартилен“, Емилия Шаренска; 2018г.

 

VIII Б КЛАС – специалност „ ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА „

с  класен ръководител МИЛЕНА ГЪЛЪБИНОВА

 1. Български език – изд. „Просвета“, Весела Михайлова и колектив
 2. Литература – изд. „Булвест 2000“, Илияна Кръстева и колектив
 3. Математика – изд.“Архимед“, Здравка Паскалева & co
 4. Философия- изд. „Просвета“; София; Евелина Варджийска и колектив
 5. Предприемачество – изд. „Мартилен“, Кирил Тодоров
 6. Бизнес комуникации – издателство „Мартилен“, Емилия Шаренска 2018г

 

VIII В КЛАС – специалност „ СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ „

с  класен ръководител АЛБЕНА ГЪЛЪБИНОВА

 1. Български език – изд. „Просвета“, Весела Михайлова и колектив
 2. Литература – изд. „Булвест 2000“, Илияна Кръстева и колектив
 3. Математика – изд.“Архимед“, Здравка Паскалева & co
 4. Философия- изд. „Просвета“; София; Евелина Варджийска и колектив
 5. Предприемачество – изд. „Мартилен“, Кирил Тодоров
 6. Бизнес комуникации – издателство „Мартилен“, Емилия Шаренска 2018г
 7. Компютърен машинопис и текстообработка – Компютърен машинопис, изд. Мартилен, автори Емилия Шарeнска и Милка Ризова.

VIII Г КЛАС – специалност „ ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО„

с  класен ръководител СВЕТЛА ТРИЧКОВА 

 1. Български език, издателство „Просвета“, автори: Весела Михайлова, Йовка Тишева,
 2. Литература –   издателство „Булвест 2000“; автори : Илияна Кръстева, Виолета Герджикова, Бойко Пенчев и Олга Попова
 3. Математика- изд.“ Архимед“, изд.“Архимед“, Здравка Паскалева & co
 4. Химия и опазване на ОС- изд.“Просвета плюс“
 5. Физика и астрономия – изд. „Булвест 2000“, Максим Максимов,
 6. География – изд, „ Булвест 2000“ , Румен Пенин;
 7. История и цивилизации  1 част; за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език; -изд.“Булвест 2000“; София; Андрей Пантев и колектив
 8. Философия- изд. „Просвета“ София; Евелина Варджийска и колектив
 9. Предприемачество – изд. „Мартилен“, Кирил Тодоров

 

VIII Д КЛАС – специалност „ МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ„

с  класен ръководител ЛЮДМИЛ ШЕВЧЕНКО

 1. Български език – изд. „Просвета“, Весела Михайлова и колектив
 2. Литература – изд. „Булвест 2000“, Илияна Кръстева и колектив
 3. Математика – изд.“Архимед“, Здравка Паскалева & co
 4. Философия- изд. „Просвета“; София; Евелина Варджийска и колектив
 5. Предприемачество – изд. „Мартилен“, Кирил Тодоров
 6. Бизнес комуникации – издателство „Мартилен“, Емилия Шаренска 2018г.

 

VIII Е КЛАС – специалност „ ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ„

с  класен ръководител СЕВДАЛИНА БАРБОВА

 1. Български език – изд. „Просвета“, Весела Михайлова и колектив
 2. Литература – изд. „Булвест 2000“, Илияна Кръстева и колектив
 3. Математика – изд.“Архимед“, Здравка Паскалева & co
 4. Философия- изд. „Просвета“; София; Евелина Варджийска и колектив
 5. Предприемачество – изд. „Мартилен“, Кирил Тодоров
 6. Бизнес комуникации – издателство „Мартилен“, Емилия Шаренска 2018

 

 


 

ПГИМ
НАБИРА ЗАМЕСТВАЩИ УЧИТЕЛИ – ЗА БАНКА КАДРИ

ПО НП „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС“

ЖЕЛАЕЩИТЕ ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВЯТ СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

 1. Име, презиме, фамилия.
 2. Специалност/професионална квалификация, учителска правоспособност (ДА/НЕ)- актуален статус.
 3. Адрес, телефон (от училищната банка, ако работят в момента).

Тел. за контакт: 034 480278
ЗАС: Веселина Минчева