Съобщения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА ЗА IX КЛАС ПО СЪОТВЕТНИТЕ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ


Кампанията „Дари надежда вместо цвете!“

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА ЗА УЧЕБНАТА 2022-2О23 ГОД.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПГИМ Пазарджик и през тази учебна година ще се включи в олимпиадата по статистика на ЕВРОСТАТ.

 

Повече за инициативата, която кара стотици български деца да творят, анализират данни и да разкриват талантите си можете да научите от страницата на Европейската олимпиада по статистика за  2022 година   – https://www.nsi.bg/esc-2022/

 

Страницата за регистрация е на адрес  https://www.esc2022.eu/esc_BG/reg_index.do?L=8

 

Malko_150_Logo_EOS-BG

 

 

Malko_300_Logo_EOS-BG

 Милена Гълъбинова и Албена Гълъбинова, преподаватели в Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, взеха участие като лектори в Практически семинар на тема „ПЕТА ЕВРОПЕЙСКА ОЛИМПИАДА ПО СТАТИСТИКА – ПРОМЕНИ В РЕГЛАМЕНТА И НАСОКИ ЗА УЧАСТИЕ“ с преподаватели от средните училища в България. Семинарът се проведе от 15 до 17.12.2021 г. в гр. Пловдив. На форума те представиха доклади, свързани с иновациите в ПГИМ и участието им с отбори от ученици в национален и европейски кръг на Европейската олимпиада по статистика. Преподавателите от ПГИМ споделиха опита си и демонстрираха пред аудиторията  как  могат да се използват различни софтуерни продукти и платформи за по-добро представяне в първи и втори Национален кръг на Европейската олимпиада по статистика. Обучението се проведе от Националният статистически институт, Университетът за национално и световно стопанство – София и ЕВРОСТАТ. По-подробна информация можете да видите в презентацията.

 

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

 

 

 

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР 2021 – ИНОВАЦИИ В ПГИМ

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ – учебна 2021-2022 година

 


ИНФОРМИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА ЗАПИСАНИ В ПЪРВИ И ОСМИ КЛАС В ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ, ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.

 

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

 

 

ЗАПОВЕД-ЗАБРАНА

 

ПГИМ-62години

 

  Празник на ПГИМ

 


 

и изтичането на срока, за който е отпусната, или нейният размер е

ПОКАНА ЗА ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

 

 

 ОТЧЕТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ – ПАЗАРАДЖИК

 

ПОКАНА за заседание на обществен съвет