Новини

Проект „ Позитивна мултикултурна образователна среда – среда за активно социално приобщаване

 

 657 педагогически специалисти с повишени знания и умения за работа в мултикултурна образователна среда.

През май 2023г. успешно приключи реализацията на Проект „ Позитивна мултикултурна образователна среда – среда за активно социално приобщаване!, Договор No BG05M2OP001-3.017-0009-C01/14.12.2020г.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът е с обща стойност: 415 084,50 лева, от които 352 821,82 лева Европейско финансиране и 62 262,68 лева Национално съфинансиране.

Дейностите стартираха през декември 2020г. като участие в тях взеха учители, директори, образователни медиатори и други педагогически специалисти от 18 училища и детски градини от цялата страна.

Проектните дейностите се изпълняват от Сдружение „Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ)“  в партньорство с:

 

 

Проектните резултати включват:

  1. Провеждане на проучване и изготвяне на Доклади за идентифицираните нужди от специализирани обучения на педагогически специалисти за всички партньори – 18 бр.;
  2. Създадени нови и/или актуализирани съществуващи стратегии, планови и аналитични документи насочени към работа в мултикултурна среда – общо 36 броя (по 2 бр.разработки за всеки в партньор).
  3. Изготвени анализи на нуждите от обучение и планове за провеждане на обучения за работа в мултикултурна среда на педагогическите специалисти и директорите в партниращите образователни институции – 18 броя.
  4. Проведени по 2 бр. обучения с присъждане на 1 квалификационен кредити за общо 650 педагогически специалисти.
  5. Проведени по 2 бр. обучения (едно двудневно и едно тридневно) без присъждане на квалификационни кредити за общо 657 лица, в т.ч. и образователни медиатори.

Темите за обученията са: „Мотивация за учене при учениците с различна степен на обучаемост“, „Активно учене–интеграция на знания и емоции в образователния процес“,“Kак да работим с родителите–стратегии за ефективно взаимодействие между училището и семейството“, „Възпитание в общочовешки ценности“, „Иновации в поднасянето на учебното съдържание в мултикултурна среда“,

 „Летящата класна стая „- методи и подходи за прилагане на мултикултурно образование в класната стая”.

Постигнатите резултати допринесоха за постигане на общата и специфични цели на проекта, а именно:

 подобряване условията за работа в мултикултурна среда с оглед равноправно участие на всички ученици в образователната система,

– повишаване на административния, оперативния и институционален капацитет и експертен потенциал на екипите на образователните институции, чрез разработка и прилагане на конкретни, обвързани със спецификите на всяко учебно заведение-партньор стратегически, планови и аналитични документи за работа в мултикултурна среда“;

–  подобряване на достъпа до качествено приобщаващо предучилищно и училищно образование за децата в неравностойно положение, вкл. малцинства.

Проектът създаде активно партньорско между включените участници, даде поле за споделяне на добри практики и мултиплицирането им сред повече ученици в различни краища на страната. Освен ценните експертни взаимодействия, проектът създаде много приятелства и остава дълготрайна положителна следа сред обучаемите.


 

Национална програма „Иновации в действие“

 

На 27 – 28.04.2023 г. ПГИМ бе училище домакин в работна среща по Национална програма „Иновации в действие“. Партньори и гости на гимназията бяха директори, учители и ученици от: Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“ гр. Плевен, Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“ гр. Смолян, Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ гр. Благоевград. Темата на мобилността и иновационната практика, с която се представи ПГИМ бе „Работа в малки учебно-изследователски групи за мотивиращо STEAM образование“. Наблюдаваха се два бинарни урока, представящи компетентностно-ориентиран подход чрез работа в малки учебно-изследователски групи: бинарен урок по математика, г-жа Румяна Ангелова и немски език, г-жа Мариола Зяпкова на тема: „Изследване с функция“ в IX д клас и бинарен урок по химия и опазване на околната среда, г-жа Станислава Джамбова и английски език, г-жа Стоянка Найденова с ученици от IX в клас на тема „Горивата в битка с природата в контекста на подхода STEAM“.

Г-жа Р. Ангелова и учениците от IX а клас впечатлиха гостите с урок на тема „Как да си направим холограма?“

Проведоха се срещи с отборите победители в публичния кръг на Европейската олимпиада по статистика с ментор г-жа А. Гълъбинова и „Най-добра бизнес идея“ с ментор В. Маркова.

Осъществи се постер сесия „Иновации в действие“, представяща иновативните уроци на всички училища.

Срещата завърши с модно ревю „Екодизайн“ с облекла, изработени от рециклирани материали от ученици от VIII в и IX в клас и с традиционно българско хоро под съпровода на родопска гайда, специален музикален поздрав на възпитаник от Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“ гр. Смолян.

Работната среща се превърна в професионален и емоционален празник за всички участващи. Създадоха се нови приятелства и между учителите и между учениците.

SDAM8660

VHEQ4000

WKOE1265

WZCV3763

XJDN7291

AKEQ1375

APQM9087

IMG_5765

IWBH4292

IMG_5750

 


 

 ПГИМ ОТНОВО ПЪРВИ В БЪЛГАРИЯ! ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ЩЕ ПРЕДСТАВЯ СТРАНАТА НИ В ЕВРОПА!

 

Отбор „TEAM_PRO“, от ПГИМ – гр. Пазарджик, с членове Дарина Денкова, Кристина Тонова и Юлиана Бирова и ръководители Албена Гълъбинова и Милена Гълъбинова се класира на първо място в публичния кръг на ЕОС 2023, който се проведе на 08.04.2023 г. в Гранд-хотел София и ще представя България в Европа!
Отбори от цялата страна се състезаваха пред жури и публика. Състезанието беше оспорвано, конкуренцията голяма, но „TEAM_PRO“ се представи отлично и зае челно място сред участниците. Директорът на училището г-жа Таня Благова приветства с гордост и пожелания за бъдещи успехи участниците.
1

2


3


4


5

 


XVI НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО

 

На 05-07.2023 г. се проведе XVI Национално състезание по счетоводство във Варненската търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“. В оспорваната надпревара участват 21 ученици от XI и XII клас от цялата страна, класирали се на призови места на регионалния кръг на състезанието. Приветствие към участниците отправи кметът на Варна Иван Портних, който заяви, че възпитаниците на училището винаги са били пример за отлични знания в областта на икономическите науки.
Представител на ПГИМ бе ученикът от 12 Г клас Веселин Александров, който достойно представи гимназията.

336305064_121772630876170_7762399279557755182_n


 

ЕКИП „КРАСИВ УМ“ Е НОМЕР ЕДНО В СЪСТЕЗАНИЕТО „НАЙ-ДОБРА БИЗНЕС ИДЕЯ“

 

(На снимката са победителите в състезанието.)
„Предприемачество в изкуството“ бе темата, по която работиха 24 ученици от 20 професионални гимназии, на финала на националното състезание по предприемачество „Най-добра бизнес идея“.
Участниците бяха разпределени на случаен принцип в шест отбора. Всеки отбор беше съставен от четирима ученици. За шест астрономически часа всеки отбор трябваше да създаде и после да представи своя бизнес план. Идеите, които бяха представени, са свързани със създаване на релефно Брайлово платно за незрящи деца, ландшафт решения с РОБО, Електрическа четка за рисуване, Събития на колела, свързани с изкуството, Онлайн платформа на българските артисти и изкуството в стъкло.
Участниците в първите три отбора получиха свидетелства, които има дават право да бъдат записани в специалност „Предприемачество“ на УНСС без кандидат-студентски изпит.
Екип „Красив ум“ спечели първо място с идея „Релефно Брайлово платно за незрящи деца“. В отбора участваха Йоана Говедарова от ПГ по лека промишленост и туризъм в Казанлък, Ралица Мезинска от ПГ по икономика в Смолян, Стефан Вацев от ПГ по икономика и мениджмънт в Пазарджик и Бетина Борисова от Финансово-стопанска професионална гимназия „Васил Левски“.
На второ място с идея „Ландшафт решения с РОБО“ е екип „Хвани ме, ако можеш“, в който са Деница Колева от Търговската гимназия в Бургас, Симона Шилакова от Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“, Емил Георгиев от Земеделската ПГ в Сандански и Мария Попова от Неврокопска професионална гимназия в Гоце Делчев.
Трето място бе отредено за идеята „Електрическа четка за рисуване“, представена от екип „Ерин Брокович“, с ученици Наталия Камаринчева от ПГ по икономика в Сливен, Ралица Георгиева от ПГ по икономика и управление в Русе, Кристиян Борисов от ПГ по икономика и мениджмънт в Кюстендил и Ива Спасова от Финансово-стопанска професионална гимназия в Монтана.
Участието в състезанието дава възможност за творческа изява на знания, умения и компетентности в областта на предприемачеството, поощрява творческото и предприемаческото мислене на младите хора, които работят в екип. Организатори на състезанието са Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Благоевград и Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“ в Гоце Делчев със съдействието и подкрепата на Катедра „Предприемачество“ на УНСС. В националната комисия се включиха университетски преподаватели, представители на Джуниър Ачийвмънт България и на бизнеса.

1

2


На 27.03.2023 г. се проведе състезание по ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ „МЛАД СЧЕТОВОДИТЕЛ“ , в което се включиха 24 ученици.

Комисия в състав: г-жа Мария Даскалова и г-жа Здравка Мулетарова, преподаватели по счетоводство, безпристрастно провери работите и отличи  следните участници:

Денис Мехмедова Гангова – 10д клас –
първо място – 79 точки

Никола Борисов Стойнов – 10в клас –  първо място – 79 точки

Десислав Йорданов Консулов – 10в клас –
второ място – 66 точки

Златка Атанасова Василева – 10в клас –
трето място – 60 точки

Илиян Иванов Николов – 10а клас –
четвърто място – 50 точки

Цветелина Иванова Гълъбова – 10г клас –
четвърто място – 50 точки

Методическото обединение по счетоводство поздравява всички участници за достойното им представяне, а отличените ученици получиха грамоти и предметни награди.

Zlatka_i_Denis

 

Pobediteli_OTSO Sstezanie_OTSO_kolazh


 

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО

 

Веселин Александров от 12. Г клас , специалност „Оперативно счетоводство“ към ПГИМ Пазарджик се класира за участие в националното състезание по счетоводство, което ще се проведе в гр. Варна на 5,6 и 7 април. Веселин, заедно със своята съученичка Цветислава Джамова, бяха подготвени от техният преподавател г-жа Саша Филипова. Само няколко точки не достигнаха на Цветислава за да участва и тя в националният кръг на състезанието по счетводство за средношколци. „Доволна съм от представянето, показаната мотивация и постигнатите резултати и от двамата“,коментира г-жа Филипова.

 

336532779_747276626781269_3771744901665376964_n


 

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

 

Веселин Димитров Александров от 12. Г към ПГИМ Пазарджик  е сред 50 –те победители в Националното състезание по икономика и управление.

Според приетия регламент на всички класирани победители се признава оценка „отличен 6.00” за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в Университета за национално и световно стопанство в направление „Икономика“ и направление „Администрация и управление“ за учебната 2023/2024 г. така, че Веселин вече е приет за студент! Поздравления и за неговият преподавател по икономика през годините обучение в ПГИМ Пазарджик – г-жа Николина Лискова. Състезанието е достойно за национална матура по икономика, защото преподавателите са предложили казуси, рецензирани от водещите хабилитирани лица в катедрите на УНСС и така е постигната една мащабна база със стотици въпроси в областта на икономиката, маркетинга, мениджмънта, бизнес комуникациите, предприемачеството, основите на счетоводството. Национално състезание по икономика и управление цели още засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебния материал по икономика и управление. То създава нагласа за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало, предоставяне на възможност за творческа изява на ученици със задълбочени знания и формирани практически умения в областта на икономиката и управлението. Интересът към състезанията на АИУБ традиционно е голям, защото те са един от начините талантите на България да спечелят ранен прием в Университета за национално и световно стопанство. В състезанието се включиха ученици от XII клас на професионалните гимназии по икономика от цялата страна.

 

Screenshot_1


 

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
„НАЙ-ДОБРА БИЗНЕС ИДЕЯ“

 

Стефан Вацев от XII е клас е класиран за участие в Националното състезание по предприемачество „Най-добра бизнес идея“. Негов ръководител и ментор е г-жа Величка Маркова.Състезанието ще се проведе в Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“ – гр.Гоце Делчев от 27 до 28 март

.

 

IMG_0937

 



67 години ПГИМ

ПГИМ продължава да жъне победи в Европейската олимпиада по статистика със своите 39 отбори участници!

Сред държавите, участващи в „Петата европейска олимпиада по статистика 2022“, България е на първо място по брой образователни центрове, които са се регистрирали за националния кръг, и на второ място по брой състезаващи се ученици. В Европа в олимпиадата участват 9017 ученици от 15 държави.

Във втория етап на състезанието предстои изготвяне на презентации с анализ на големи масиви от данни на тема: “Производство на електрическа и топлинна енергия и крайно енергийно потребление във всички дейности на икономиката и домакинствата“. Срокът за изпращане на конкурсните разработки за втори етап е до 27 февруари. Очаква се през март да бъде оповестено класирането. През миналата година отборите на ПГИМ достигнаха до участие в европейския кръг на състезанието. Успех на новото попълнение млади статистици.# успех

https://www.nsi.bg/esc-2022/

 

ПГИМ Пазарджик е първа от над 400 отбори в цялата страна в Европейската олимпиада по статистика.

За пета поредна година ПГИМ доказва, че подготвя кадри на национално и световно ниво. 15 от всички наши 39 отбори са с максимален брой 10 от 10 точки. 9 отбора са втори с допусната само една грешка. Останалите са класирани на трето и четвърто място.

Ментори на отборите са преподавателите по статистика и математика Минка Трендафилова, Албена Гълъбинова и Милена Гълъбинова. Този успех е постигнат в конкуренция с общо 406 отбори от над 101 учебни заведения по професионална и общообразователна подготовка в България. 28 от отборите на ПГИМ участват в категория „А“- X-XII клас и 11 в категория “Б“ VIII-IX клас.

https://www.nsi.bg/esc-2022/esc_results.htm

 

СТАТИСТИКА-1 СТАТИСТИКА-2 СТАТИСТИКА-3

ПГИМ Пазарджик и през тази учебна година ще се включи в олимпиадата по статистика на ЕВРОСТАТ.

 

Повече за инициативата, която кара стотици български деца да творят, анализират данни и да разкриват талантите си можете да научите от страницата на Европейската олимпиада по статистика за  2022 година   – https://www.nsi.bg/esc-2022/

 

Страницата за регистрация е на адрес  https://www.esc2022.eu/esc_BG/reg_index.do?L=8

 

 

Malko_150_Logo_EOS-BG

Malko_300_Logo_EOS-BG

 

 

 

Милена Гълъбинова и Албена Гълъбинова, преподаватели в Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, взеха участие като лектори в Практически семинар на тема „ПЕТА ЕВРОПЕЙСКА ОЛИМПИАДА ПО СТАТИСТИКА – ПРОМЕНИ В РЕГЛАМЕНТА И НАСОКИ ЗА УЧАСТИЕ“ с преподаватели от средните училища в България. Семинарът се проведе от 15 до 17.12.2021 г. в гр. Пловдив. На форума те представиха доклади, свързани с иновациите в ПГИМ и участието им с отбори от ученици в национален и европейски кръг на Европейската олимпиада по статистика. Преподавателите от ПГИМ споделиха опита си и демонстрираха пред аудиторията  как  могат да се използват различни софтуерни продукти и платформи за по-добро представяне в първи и втори Национален кръг на Европейската олимпиада по статистика. Обучението се проведе от Националният статистически институт, Университетът за национално и световно стопанство – София и ЕВРОСТАТ. По-подробна информация можете да видите в презентацията.

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР 2021 – ИНОВАЦИИ В ПГИМ

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР 2021 – ИНОВАЦИИ В ПГИМ

 

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ – учебна 2021-2022 година

 

ИНФОРМИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА ЗАПИСАНИ В ПЪРВИ И ОСМИ КЛАС В ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ, ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

 

 

 

ТРАДИЦИЯ И НОВАТОРСТВО В ОБУЧЕНИЕТО В ПГИМ-ГР. ПАЗАРДЖИК

 

 

1 2 3 4 5 6

Проект „

Позитивна мултикултурна образователна среда – среда за активно социално приобщаване“

 

https://arci-ngo.org/proekti/tekushti-proekti/pozitivna-multikulturna-obrazovatelna-sreda-sreda-za-aktivno-sotsialno-priobshtavane/

 

 

ПРОЕКТ ПОЗИТИВНА МУЛТИКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА - СРЕДА ЗА АКТИВНО СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ

 

 

 

ПГИМ

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК,

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ,

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ НА ПГИМ,

Седмо десетилетие  стотици радетели за знание работят в пределите на най-важното и най-трудното  пространство – пространството на духа, на завещаните традиции и на новите технологии: УЧИЛИЩЕТО. Тук учим, творим, успяваме! Тук се градят ценностите, децата стават професионалисти, учителите – майстори.

Носим училището в сърцата си, то е част от домовете ни, то е ДОБРОТО, което чертае бъдеще, то е БЛАГОТО, което ни прави истински хора.

Шестдесет и шестият рожден ден на  ПГИМ – Пазарджик, идва с пролетта.

Облени сме от светлината на новото слънце,

устремени сме към възкресението на вярата,

вдъхновени  сме от  обновлението на живота!

В този празничен ден благодарностите ми са за всеотдайния труд на учителите, учениците  и служителите на ПГИМ, за обичта и подкрепата на родителите!

Бъдете здрави и силни! И нека се множат успехите ни!

Нека пребъде Професионална гимназия по икономика и мениджмънт!

 

ТАНЯ БЛАГОВА,

ДИРЕКТОР НА ПГИМ – ПАЗАРДЖИК

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ПГИМ

 

 

 

 

СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, ИНФОРМИРАН ИЗБОР И ГРАЖДАНСКО ДОВЕРИЕ. ОТВОРЕНИ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ

Ученици от XI а клас бяха домакини на среща със съдията от Окръжен съд в Пазарджик г-жа Ирина Джунева в платформата Teams. Инициативата е част от образователна програма „Съдебната власт, информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“ на Окръжен съд Пазарджик. На срещата бе съобщено, че Окръжен съд-Пазарджик организира конкурс за ученическо есе на тема „Стремежът ни към справедливост“, който е част от инициативата „Дни на отворените врати в съдебната власт”. Предвидено е през следващата седмица да се осъществи още една среща, в която ще вземат участие  две паралелки от специалност „Съдебна администрация“. Срещата ще бъде на тема „Съдебен секретар“ и се очаква да се осъществи в платформата ZOOM. ПГИМ се включва в образователната програма на Окръжен съд -Пазарджик за трета поредна година. Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.

СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, ИНФОРМИРАН ИЗБОР И ГРАЖДАНСКО ДОВЕРИЕ. ОТВОРЕНИ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ

 

 

ПРИЗОВИ ПОСТИЖЕНИЯ НА ПГИМ В ЕВПЕЙСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СТАТИСТИКА

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.

 

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

 

МАКЕДОНСКА СОФТУЕРНА КЪЩА СЪЗДАДЕ ПРИЛОЖЕНИЕ,ЧРЕЗ КОЕТО ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИ ОТ ПГИМ-ПАЗАРДЖИК И ОЩЕ ДВЕ ДЪРЖАВИ ПО ТОЧНИ НАУКИ

 


 

 

Ученичка от ПГИМ в Пазарджик е автор на логото на Международен проект за внедряване на високи технологии в обучението

 


 

Участие на екипа на ПГИМ – Пазарджик във втората транснационална среща по проект ‘Моят виртуален град’, финансиран по програма ‘Еразъм +’!

 


 

ПГИМ и участниците в проект „Историята започва“ по европейската програма „ЕРАЗЪМ + КА1 – Младежки обмен

 


 

ПГИМ ПОДПИСА ДОГОВОР ПО ПРОЕКТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ В ПОМОЩ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТОЧНИТЕ ПРЕДМЕТИ

 


 

 

К О Н К У Р С

 

Конкурс-ЛОГО

KОНКУРС-ЛОГО


 

Гимназията по икономика в Пазарджик ще работи по проект за създаване на иновативно софтуерно приложение с образователна цел

 

http://www.pa-media.net

 


Още един спечелен проект за ПГИМ – Пазарджик по Програма ‘Еразъм+’ КД2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – ‘МОЯТ ВИРТУАЛЕН ГРАД’

http://pa-media.net

 


„Историята продължава“ e поредният спечелен проект от Гимназията по икономика в Пазарджик

http://pa-media.net

ИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

 

ИНОВАТИВНИ-УЧИЛИЩА-В-БЪЛГАРИЯ-300x300

 

ПГИМ-62години

 

Празник на ПГИМ

 

ХИТРИНО – УРОК ПО МИЛОСЪРДИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ ПАЗАРДЖИК

 

 

 

https://www.facebook.com/pgim.pazardjik/