Новини

 ГОРДЕЕМ СЕ С ВАС

 

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СЧЕТОВОДСТВО

 

Веселин Александров от 12. Г клас , специалност „Оперативно счетоводство“ към ПГИМ Пазарджик се класира за участие в националното състезание по счетоводство, което ще се проведе в гр. Варна на 5,6 и 7 април. Веселин, заедно със своята съученичка Цветислава Джамова, бяха подготвени от техният преподавател г-жа Саша Филипова. Само няколко точки не достигнаха на Цветислава за да участва и тя в националният кръг на състезанието по счетводство за средношколци. „Доволна съм от представянето, показаната мотивация и постигнатите резултати и от двамата“,коментира г-жа Филипова.

 

336532779_747276626781269_3771744901665376964_n

 

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

 

Веселин Димитров Александров от 12. Г към ПГИМ Пазарджик  е сред 50 –те победители в Националното състезание по икономика и управление.

Според приетия регламент на всички класирани победители се признава оценка „отличен 6.00” за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в Университета за национално и световно стопанство в направление „Икономика“ и направление „Администрация и управление“ за учебната 2023/2024 г. така, че Веселин вече е приет за студент! Поздравления и за неговият преподавател по икономика през годините обучение в ПГИМ Пазарджик – г-жа Николина Лискова. Състезанието е достойно за национална матура по икономика, защото преподавателите са предложили казуси, рецензирани от водещите хабилитирани лица в катедрите на УНСС и така е постигната една мащабна база със стотици въпроси в областта на икономиката, маркетинга, мениджмънта, бизнес комуникациите, предприемачеството, основите на счетоводството. Национално състезание по икономика и управление цели още засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебния материал по икономика и управление. То създава нагласа за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало, предоставяне на възможност за творческа изява на ученици със задълбочени знания и формирани практически умения в областта на икономиката и управлението. Интересът към състезанията на АИУБ традиционно е голям, защото те са един от начините талантите на България да спечелят ранен прием в Университета за национално и световно стопанство. В състезанието се включиха ученици от XII клас на професионалните гимназии по икономика от цялата страна.

 

Screenshot_1

 

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
„НАЙ-ДОБРА БИЗНЕС ИДЕЯ“

 

Стефан Вацев от XII е клас е класиран за участие в Националното състезание по предприемачество „Най-добра бизнес идея“. Негов ръководител и ментор е г-жа Величка Маркова.Състезанието ще се проведе в Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“ – гр.Гоце Делчев от 27 до 28 март

.

 

IMG_0937

 


67 години ПГИМ

ПГИМ продължава да жъне победи в Европейската олимпиада по статистика със своите 39 отбори участници!

Сред държавите, участващи в „Петата европейска олимпиада по статистика 2022“, България е на първо място по брой образователни центрове, които са се регистрирали за националния кръг, и на второ място по брой състезаващи се ученици. В Европа в олимпиадата участват 9017 ученици от 15 държави.

Във втория етап на състезанието предстои изготвяне на презентации с анализ на големи масиви от данни на тема: “Производство на електрическа и топлинна енергия и крайно енергийно потребление във всички дейности на икономиката и домакинствата“. Срокът за изпращане на конкурсните разработки за втори етап е до 27 февруари. Очаква се през март да бъде оповестено класирането. През миналата година отборите на ПГИМ достигнаха до участие в европейския кръг на състезанието. Успех на новото попълнение млади статистици.# успех

https://www.nsi.bg/esc-2022/

 

ПГИМ Пазарджик е първа от над 400 отбори в цялата страна в Европейската олимпиада по статистика.

За пета поредна година ПГИМ доказва, че подготвя кадри на национално и световно ниво. 15 от всички наши 39 отбори са с максимален брой 10 от 10 точки. 9 отбора са втори с допусната само една грешка. Останалите са класирани на трето и четвърто място.

Ментори на отборите са преподавателите по статистика и математика Минка Трендафилова, Албена Гълъбинова и Милена Гълъбинова. Този успех е постигнат в конкуренция с общо 406 отбори от над 101 учебни заведения по професионална и общообразователна подготовка в България. 28 от отборите на ПГИМ участват в категория „А“- X-XII клас и 11 в категория “Б“ VIII-IX клас.

https://www.nsi.bg/esc-2022/esc_results.htm

 

СТАТИСТИКА-1 СТАТИСТИКА-2 СТАТИСТИКА-3

ПГИМ Пазарджик и през тази учебна година ще се включи в олимпиадата по статистика на ЕВРОСТАТ.

 

Повече за инициативата, която кара стотици български деца да творят, анализират данни и да разкриват талантите си можете да научите от страницата на Европейската олимпиада по статистика за  2022 година   – https://www.nsi.bg/esc-2022/

 

Страницата за регистрация е на адрес  https://www.esc2022.eu/esc_BG/reg_index.do?L=8

 

 

Malko_150_Logo_EOS-BG

Malko_300_Logo_EOS-BG

 

 

 

Милена Гълъбинова и Албена Гълъбинова, преподаватели в Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, взеха участие като лектори в Практически семинар на тема „ПЕТА ЕВРОПЕЙСКА ОЛИМПИАДА ПО СТАТИСТИКА – ПРОМЕНИ В РЕГЛАМЕНТА И НАСОКИ ЗА УЧАСТИЕ“ с преподаватели от средните училища в България. Семинарът се проведе от 15 до 17.12.2021 г. в гр. Пловдив. На форума те представиха доклади, свързани с иновациите в ПГИМ и участието им с отбори от ученици в национален и европейски кръг на Европейската олимпиада по статистика. Преподавателите от ПГИМ споделиха опита си и демонстрираха пред аудиторията  как  могат да се използват различни софтуерни продукти и платформи за по-добро представяне в първи и втори Национален кръг на Европейската олимпиада по статистика. Обучението се проведе от Националният статистически институт, Университетът за национално и световно стопанство – София и ЕВРОСТАТ. По-подробна информация можете да видите в презентацията.

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР 2021 – ИНОВАЦИИ В ПГИМ

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР 2021 – ИНОВАЦИИ В ПГИМ

 

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ – учебна 2021-2022 година

 

ИНФОРМИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА ЗАПИСАНИ В ПЪРВИ И ОСМИ КЛАС В ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ, ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

 

 

 

ТРАДИЦИЯ И НОВАТОРСТВО В ОБУЧЕНИЕТО В ПГИМ-ГР. ПАЗАРДЖИК

 

 

1 2 3 4 5 6

Проект „

Позитивна мултикултурна образователна среда – среда за активно социално приобщаване“

 

https://arci-ngo.org/proekti/tekushti-proekti/pozitivna-multikulturna-obrazovatelna-sreda-sreda-za-aktivno-sotsialno-priobshtavane/

 

 

ПРОЕКТ ПОЗИТИВНА МУЛТИКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА - СРЕДА ЗА АКТИВНО СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ

 

 

 

ПГИМ

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК,

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ,

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ НА ПГИМ,

Седмо десетилетие  стотици радетели за знание работят в пределите на най-важното и най-трудното  пространство – пространството на духа, на завещаните традиции и на новите технологии: УЧИЛИЩЕТО. Тук учим, творим, успяваме! Тук се градят ценностите, децата стават професионалисти, учителите – майстори.

Носим училището в сърцата си, то е част от домовете ни, то е ДОБРОТО, което чертае бъдеще, то е БЛАГОТО, което ни прави истински хора.

Шестдесет и шестият рожден ден на  ПГИМ – Пазарджик, идва с пролетта.

Облени сме от светлината на новото слънце,

устремени сме към възкресението на вярата,

вдъхновени  сме от  обновлението на живота!

В този празничен ден благодарностите ми са за всеотдайния труд на учителите, учениците  и служителите на ПГИМ, за обичта и подкрепата на родителите!

Бъдете здрави и силни! И нека се множат успехите ни!

Нека пребъде Професионална гимназия по икономика и мениджмънт!

 

ТАНЯ БЛАГОВА,

ДИРЕКТОР НА ПГИМ – ПАЗАРДЖИК

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ПГИМ

 

 

 

 

СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, ИНФОРМИРАН ИЗБОР И ГРАЖДАНСКО ДОВЕРИЕ. ОТВОРЕНИ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ

Ученици от XI а клас бяха домакини на среща със съдията от Окръжен съд в Пазарджик г-жа Ирина Джунева в платформата Teams. Инициативата е част от образователна програма „Съдебната власт, информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“ на Окръжен съд Пазарджик. На срещата бе съобщено, че Окръжен съд-Пазарджик организира конкурс за ученическо есе на тема „Стремежът ни към справедливост“, който е част от инициативата „Дни на отворените врати в съдебната власт”. Предвидено е през следващата седмица да се осъществи още една среща, в която ще вземат участие  две паралелки от специалност „Съдебна администрация“. Срещата ще бъде на тема „Съдебен секретар“ и се очаква да се осъществи в платформата ZOOM. ПГИМ се включва в образователната програма на Окръжен съд -Пазарджик за трета поредна година. Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.

СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, ИНФОРМИРАН ИЗБОР И ГРАЖДАНСКО ДОВЕРИЕ. ОТВОРЕНИ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ

 

 

ПРИЗОВИ ПОСТИЖЕНИЯ НА ПГИМ В ЕВПЕЙСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СТАТИСТИКА

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.

 

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

 

МАКЕДОНСКА СОФТУЕРНА КЪЩА СЪЗДАДЕ ПРИЛОЖЕНИЕ,ЧРЕЗ КОЕТО ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИ ОТ ПГИМ-ПАЗАРДЖИК И ОЩЕ ДВЕ ДЪРЖАВИ ПО ТОЧНИ НАУКИ

 


 

 

Ученичка от ПГИМ в Пазарджик е автор на логото на Международен проект за внедряване на високи технологии в обучението

 


 

Участие на екипа на ПГИМ – Пазарджик във втората транснационална среща по проект ‘Моят виртуален град’, финансиран по програма ‘Еразъм +’!

 


 

ПГИМ и участниците в проект „Историята започва“ по европейската програма „ЕРАЗЪМ + КА1 – Младежки обмен

 


 

ПГИМ ПОДПИСА ДОГОВОР ПО ПРОЕКТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ В ПОМОЩ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТОЧНИТЕ ПРЕДМЕТИ

 


 

 

К О Н К У Р С

 

Конкурс-ЛОГО

KОНКУРС-ЛОГО


 

Гимназията по икономика в Пазарджик ще работи по проект за създаване на иновативно софтуерно приложение с образователна цел

 

http://www.pa-media.net

 


Още един спечелен проект за ПГИМ – Пазарджик по Програма ‘Еразъм+’ КД2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – ‘МОЯТ ВИРТУАЛЕН ГРАД’

http://pa-media.net

 


„Историята продължава“ e поредният спечелен проект от Гимназията по икономика в Пазарджик

http://pa-media.net

ИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

 

ИНОВАТИВНИ-УЧИЛИЩА-В-БЪЛГАРИЯ-300x300

 

ПГИМ-62години

 

Празник на ПГИМ

 

ХИТРИНО – УРОК ПО МИЛОСЪРДИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ ПАЗАРДЖИК

 

 

 

https://www.facebook.com/pgim.pazardjik/