Административни услуги

ПРЕМЕСТВАНЕ-НА-УЧЕНИЦИ-И-ПРИЕМ-НА-УЧЕНИЦИ-СЛЕД-ЗАВЪРШЕНО-ОСНОВНО-ОБРАЗОВАНИЕ

ИЗДАВАНЕ-НА-УДОСТОВЕРЕНИЯ-ЗА-ПРОФЕСИОНАЛНО-ОБУЧЕНИЕ-И-СВИДЕТЕЛСТВА-ЗА-ПРОФЕСИОНАЛНА-КВАЛИФИКАЦИЯ

ИЗДАВАНЕ-НА-УДОСТОВЕРЕНИЕ-ЗА-ЗАВЪРШЕН-КЛАС

ИЗДАВАНЕ-НА-СЛУЖЕБНА-БЕЛЕЖКА-ЗА-ПОДАДЕНО-ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЗИ-1

ИЗДАВАНЕ-НА-СЛУЖЕБНА-БЕЛЕЖКА-ЗА-ДОПУСКАНЕ-ДЗИ-2

ИЗДАВАНЕ-НА-ЕВРОПЕЙСКО-ПРИЛОЖЕНИЕ-НА-СВИДЕТЕЛСТВО-ЗА-ПРОФЕСИОНАЛНА-КВАЛИФИКАЦИЯ

ИЗДАВАНЕ-НА-ЕВРОПЕЙСКО-ПРИЛОЖЕНИЕ-КЪМ-ДИПЛОМАТА-ЗА-СРЕДНО-ОБРАЗОВАНИЕ

ИЗДАВАНЕ-НА-ДУБЛИКАТИ

ИЗДАВАНЕ-НА-ДИПЛОМА-ЗА-СРЕДНО-ОБРАЗОВАНИЕ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ВАЛИДИРАНЕ

 

гр. Пазарджик , бул. „Христо Ботев“ 115а

телефони за контакти:

Канцелария – тел/факс: 034 480286

Дирекция – тел: 034 480278

e-mail: pgim_pz@abv.bg

lhttps://www.facebook.com/pgim.pazardjik/?ref=aymt_homepage_panel